ecm pruža usluge uređenja i održavanja zelenih površina. Uređujemo zelene površine za različite potrebe na celoj teritoriji Republike Srbije. Usluge delimo na nekoliko etapa:

PLANIRANJE:
ecm proces započinje konsultacijama, analizom postojećeg stanja nakon čega sledi merenje i fotografisanje. Iako naši iskusni dizajneri odmah uočavaju mogućnosti i prepoznaju potencijal prostora, izuzetno je važan iscrpan razgovor sa Vama kako bi uzeli u obzir Vaše sklonosti, zahteve i način života.

PROJEKTOVANJE:
Neakon analize postojećeg stanja (položaj odnosno mikrolokacija prostora, klima, tip zemljišta, instalacije) pristupamo razradi ideja te uvažavajući Vaše želje izrađujemo idejno rešenje prostora uz detaljan,proračun,troškova.

Izvođenje plana:
Nakon usuglašavanja i prihvaćanja idejnog rešenja sledi izvođenje plana na terenu. Izvodimo zemljane radove (iskopi, odvozi, i doprema plodne zemlje,pristupamo sadnji biljaka, cveća i setvu travnjaka.

ODRŽAVANJE:
Za već postojeće zelene površine pružamo usluge održavanja – košenja travnjaka, prihranjivanje travnjaka, grmlja i drveća, orezivanje bilja, s radovima na visini, šišanje živica, hemijsko uništavanje korova. Prema Vašim željama dogovaramo  dinamiku održavanja(dnevno,mesečno,godišnje).