DDD usluge


Dezinsekcija - kontrola i preventiva

Dezinsekcija

Primena - Gel je insekticid želudačnog delovanja koji suzbija sve vrste gmižućih insekata u javnom zdravstvu i komunalnoj i veterinarskoj higijeni.

Delotvoran je i na gmižuće insekte, otporne na druge insekticide.(pojava rezistentnosti)

Mesta primene - Može se primeniti u kuhinjama, skladištima i proizvodnim pogonima za pripremu, preradu i prodaju hrane, u ugostiteljstvu i turizmu, javnim zgradama, zdravstvenim ustanovama,stambenim, industrijskim,kancelariskim objektima itd.

Način aplikacije - Postavlja se aplikatorom direktno (tačkanjem) u fragmentima ili traci na površinu pukotine, uz instalacije, na opremu, svuda gde su insekti primećeni.(mesta rizika)

Prednosti suve dezinsekcije (aplikatorom)

  • Lak pristup pukotinama,malim otvorima u objektu
  • Ne ostavlja tragove na tretiranoj površini,bez mirisa
  • Može se koristiti za aplikaciju uređaja koji su osetljivi na vlagu(el.motori,el.ormani,itd
  • Bez posebnih priprema objekta za tretiranje (brza primena u objektu)
  • Garancija 6.meseci (uz pravilan postupak tokom perioda garancije korisnika)
  • Ne ometa svakodnevne aktivnosti ljudi u objektu itd.

Deratizacija - kontrola i preventiva

Deratizacija

Glodari kao najbrojniji sisari na planeti odlikuju se velikom sposobnošću prilagođavanja različitim uslovima staništa i izbora hrane, uz visoku reproduktivnu sposobnost sve su veća opasnost za čoveka i korisne organizme. Postoji više osnovnih razloga zbog kojih nekoliko vrsta nazivamo štetnim glodarima:

Epidemiološko – epizootološki značaj u prenošenju različitih vrsta oboljenja na čoveka, domaće životinje i plemenitu divljač.

Ekonomski značaj (direktno oštećenja materijalnih dobara i uništavanje i zagađivanje hrane

Suzbijanje i kontrola muva

Suzbijanje i kontrola muva

Muve su dvokrilni insekti. Postoji veliki broj vrsta njihova podela se odnosi na:

  1. Vrste muva koje bodu i sišu krv
  2. Vrste muva koje ližu i srču hranu

Muve napadaju i uznemiravaju životinje, što prouzrokuje smanjen prirast, mlečnost i nosivost. Muve su prenosioci preko 50 bolesti na ljude i životinje.

U optimalnim klimatskim uslovima, muve su reproduktivne vrste i mogu da izazovu pravu inavziju, čime značajno utiču na svakodnevne aktivnosti ljudi, kao i na sam kvalitet zivota u određenim uslovima.
Njihova aktivnost je izražena u toku dana.

Ekološke karakteristike muva

  • Optimalna aktivnost 20 do 25°C
  • Ispod 10°C nastupa hibernacija

Preparat nije štetan za ljude, životinje, primenjuje se u svim objektima gde postoji povećan rizik od pojave muva: Farme, Industriski proizvodni pogoni, objekti za preradu i pripremu hrane, kao i u stambenim objektima.

Za tretirani objekat Garancija 6.meseci Preparat je bez mirisa, i nije potrebna posebna priprema za prostor koji se tretira (ne remeti svakodnevne aktivnosti zaposlenih)

Dezinfekcija prostora – radnih površina

Dezinfekcija prostora

Dezinfekcja je važna i neophodna za očuvanje zdravlja sa redovnom dezinfekcijom smanjuje rizik za nastanak i širenje zaraznih bolesti.Ona se sprovodi na svim mestima,objektima gde postoji rizik od pojave zaraznih bolesti, i samim tim je ključni deo prakse sprečavanja i kontolisanja infekcija i pomoć u prevenciji zaraznih bolesti.

Primena

Preparat sa mirisom, je površinsko aktivni dezinficijens za profesionalnu upotrebu koji izaziva denaturaciju proteina u ćelijskom omotaču mikroorganizama,primenjuje se na svim površinama.

Primena u:

Ciljani organizmi

Gram pozitivne i gram negativne bakterije(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Proteus hauseri), glivice (Candida albicans...) i pojedini tipovi virusa - virus influence.

Odbijanje i kontrola ptica-golubova zaštita fasada, staklenih površina

Kontrola ptica

Primenom preparata Pigeon Free stvara se jedinstven, providan, lepljivi sloj, koji u dodiru sa kožom na nogama golubova izaziva prolaznu iritaciju i druge neprijatnosti. “Tretirani” golubovi šalju signale upozorenja ostalima u jatu te ovi izbegavaju da slete na ovakve površine, drže se na odstojanju i ne zagađuju ih.

ECM sa svojim stručnim, sertifikovanim kadrovima kontinuirano prati najnovija naučna i tehnološka dostignuća u oblasti DDD koja zatim primenjuje u praksi.