Održavanje zelenih površina


Zelene povrsine

ECM pruža usluge uređenja i održavanja zelenih površina. Uređujemo zelene površine za različite potrebe na celoj teritoriji Republike Srbije. Usluge delimo na nekoliko etapa:

Planiranje

ECM proces započinje konsultacijama, analizom postojećeg stanja nakon čega sledi merenje i fotografisanje. Iako naši iskusni dizajneri odmah uočavaju mogućnosti i prepoznaju potencijal prostora, izuzetno je važan iscrpan razgovor sa Vama kako bi uzeli u obzir Vaše sklonosti, zahteve i način života.

Projektovanje

Nakon analize postojećeg stanja (položaj odnosno mikrolokacija prostora, klima, tip zemljišta, instalacije) pristupamo razradi ideja te uvažavajući Vaše želje izrađujemo idejno rešenje prostora uz detaljan,proračun,troškova.

Izvođenje plana

Nakon usuglašavanja i prihvaćanja idejnog rešenja sledi izvođenje plana na terenu. Izvodimo zemljane radove (iskopi, odvozi, i doprema plodne zemlje,pristupamo sadnji biljaka, cveća i setvu travnjaka.

Održavanje

Za već postojeće zelene površine pružamo usluge održavanja – košenja travnjaka, prihranjivanje travnjaka, grmlja i drveća, orezivanje bilja, s radovima na visini, šišanje živica, hemijsko uništavanje korova. Prema Vašim željama dogovaramo dinamiku održavanja(dnevno,mesečno,godišnje).